Postindustriální krajina Česka: typologie na základě identifikace a vymezení
z roku 2012

M•A•P•S• Num. 13


  • Autor: Kolejka, J., Klimánek, M., Voženílek, V., Vondráková, A., Barvíř, R.
  • Rok vydání: 2018
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-5441-2

Mapa Postindustriální krajiny Česka poskytuje přehled o jejich rozmístění na státním území České republiky. Doprovodný text má metodický a vysvětlující charakter. Mapa odhaluje jak teritoriální koncentrace zjištěných krajin, tak území nevykazující výskyt tohoto dědictví průmyslové společnosti. Vytvořené hodnotové klasifikace a návrhy prvotních rámcových opatření naznačují, co a kde bude vhodné v řešení jejich budoucnosti učinit nejdříve. Pak budou následovat etapy detailního studia jednotlivých postindustriálních krajin z hlediska jejich vnitřní struktury a fungování. Z tohoto poznání se mohou odvíjet náměty na přípravu detailně lokalizovaných opatření již uvnitř všech postindustriálních krajin. Moderní digitální technologie pro prostorové modelování umožnují vytvářet realistické scénáře rozmanitých alternativ vývoje a nabízet odborné i laické veřejnosti relevantní podklady k rozhodování a výběru představ o možném uspořádání dnešních postindustriálních krajin, a to od jejich ochrany jako kulturního dědictví, přes různé účelové konverze a transformace až po úplnou likvidaci ve prospěch účelové zcela odlišných krajin budoucnosti.


Citace M·A·P·S· Num. 13
KOLEJKA, J., KLIMÁNEK, M., VOŽENÍLEK, V., VONDRÁKOVÁ, A., BARVÍŘ, R. Postindustriální krajiny Česka: typologie na základě identifikace a vymezení z roku 2012. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 13. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1 mapový list, měřítko 1 : 500 000. ISBN 978-80-244-5441-2


Citace mapového souboru
KOLEJKA, J., KLIMÁNEK, M., VOŽENÍLEK, V., VONDRÁKOVÁ, A., BARVÍŘ, R. Postindustriální krajiny Česka. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 13. Soubor: 1 mapový list, formát A0, měřítko 1 : 500 000, 1 brožura, 40 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5442-9


Publikace je již vyprodaná. Stáhnout si ji můžete v plném rozlišení zde:

GalerieADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin