Obyvatelstvo Česka:
Věková struktura

M•A•P•S• Num. 15


  • Autor: Vondráková, A., Rychtaříková, J., Voženílek, V. a Pászto, V.
  • Rok vydání: 2021
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-6065-9

Cílem souboru Obyvatelstvo Česka v období 1995–2019 je představit diferenciaci základních demografikých charakteristik na úrovni nově definovaných a územně srovnatelných obcí a SO ORP. V úvodní části publikace je navíc prezentována dynamika trendu populačního vývoje Česka po roce 1950, včetně specificity posledních třech desetiletí. Zaměření na studium regionálních rozdílu v období 1995–2019 je významné vzhledem k novým a historicky bezprecedentním změnám demografických parametrů, které budou mít také významný dopad pro budoucí socioekonomické směrování celé České republiky i jejích menších územních celku.


Citace M·A·P·S· Num. 15
VONDRÁKOVÁ, A., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., VOŽENÍLEK, V. A PÁSZTO, V. Obyvatelstvo Česka: věková struktura. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 15. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, 1 mapový list, měřítko 1 : 500 000. ISBN 978-80-244-6065-9


Citace mapového souboru
VONDRÁKOVÁ, A., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., VOŽENÍLEK, V. A PÁSZTO, V. Obyvatelstvo Česka: vitální index, věková struktura a index ekonomického zatížení. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 14, 15, 16. Soubor: 3 mapové listy, formát A0, měřítko 1 : 500 000, 1 brožura, 100 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. ISBN 978-80-244-6062-8


Publikaci je možné koupit na stránkách Vydavatelství UP:

Publikace ke stažení:

GalerieADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin