Prototyp topografické ortofotomapy 1 : 5 000 – SOLNICE

M•A•P•S• Num. 7


  • Autor: Bělka, L., Voženílek, V.
  • Rok vydání: 2016
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-4959-3

V praxi se lze setkat s ruznými kartografickými produkty označovanými pojmem „ortofotomapa“, pričemž kartografická kvalita ani základní atributy ortofotomap nejsou často dodržovány. Autoři předložili dva prototypy topografické ortofotomapy, kterou definují jako všeobecnou mapu používající jako hlavní zdroj informací ortofotosnímek. Pojetí topografické ortofotomapy je rozpracováním obecného pojmu ortofotomapa, kterou definují jako kartografický produkt zobrazující geografický prostor v určitém kartografickém zobrazení a měřítku, pričemž je její obsah tvořen obrazovou a znakovou složkou. V topografické ortofotomapě se vzájemně doplňují ortofotosnímek (obrazová složka) se znakovou složkou zobrazující všeobecně použitelné geografické objekty a informace. Znaková složka topografické ortofotomapy obsahuje objekty, které ortofotosnímek není schopen zachytit nebo které je nutno zdůraznit. Prototyp topografické ortofotomapy „M-33-069-A-d SOLNICE, topografická ortofotomapa“ je kombinací topografické mapy 1 : 25 000 a černobílého ortofotosnímku. Představuje topografickou ortofotomapu určenou pro jednotky a štáby Armády České republiky, složky integrovaného záchranného systému a další orgány a organizace podílející se na krizovém řízení, obranném plánování a realizaci vojenských i nevojenských operací. Prototyp topografické ortofotomapy „SOLNICE, topografická ortofotomapa 1 : 5 000“ je příkladem ortofotomapy města s popisem uliční sítě. Představuje topografickou ortofotomapu pro podrobné vyhodnocení území v rozsahu a souvislostech odpovídajících svému měřítku. Muže být využívána pracovníky státních organizací, místní správy a samosprávy při plánování a řízení.


Citace M·A·P·S· Num. 7
BĚLKA, L., VOŽENÍLEK, V. SOLNICE topografická ortofotomapa 1 : 5 000. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 7. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 1 mapový list, měřítko 1 : 5 000. ISBN 978-80-244-4959-3


Citace mapového souboru
BĚLKA, L., VOŽENÍLEK, V. Topografické ortofotomapy: prototypy 1 : 25 000 a 1 : 5 000. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 6, 7. Soubor: 2 mapové listy, měřítko 1 : 25 000 (M-33-069-A-d SOLNICE topografická ortofotomapa) a 1 : 5 000 (SOLNICE topografická ortofotomapa 1 : 5 000), 1 brožura, 32 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-4945-6


Publikace je již vyprodaná. Stáhnout si ji můžete v plném rozlišení zde:

GalerieADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin