Stav ekosystémů České republiky

M•A•P•S• Num. 10


  • Autor: Samec, P., Vondráková, A., Caha, J., Janoška, Z., Sirota, I., Zapletal, M., Tuček, P., Voženílek, V.
  • Rok vydání: 2016
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-4940-1

Zóny ohrožení lesů jsou klasifikací predispozic prostředí ovlivňujících zdravotní stav lesních ekosystémů. Na území České republiky tým autorů nově vymezil moderními metodami zóny ohrožení lesů, růstové podmínky lesů, určil stav ekosystémů a výsledky kartograficky prezentoval. Snahou tří tematických map je představit prostorové vztahy mezi environmetálními stresy v krajině a výskytem přirozených lesních společenstev. Vedle popisu základních zón ohrožení lesů na území České republiky byly provedeny i zobecňující klasifikace do biogeografických regionů pomocí Likertova škálování a shlukové analýzy. Toto umožnilo interpretovat zastoupení zón ohrožení lesu v biogeografických regionech jako jednoduchou informaci o celkovém charakteru vztahu růstových podmínek a trvalých abiotických ohrožení a o stavu ekosystému pro potřeby integrace managementu krajiny.


Citace M·A·P·S· Num. 10
SAMEC, P., VONDRÁKOVÁ, A., CAHA, J., JANOŠKA, Z., SIROTA, I., ZAPLETAL, M., TUČEK, P., VOŽENÍLEK, V. Stav ekosystémů České republiky na základě shlukové analýzy zón ohrožení lesů v biogeografických regionech. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 1 mapový list, měřítko 1 : 500 000. ISBN 978-80-244-4942-5


Citace mapového souboru
SAMEC, P., VONDRÁKOVÁ, A., CAHA, J., JANOŠKA, Z., SIROTA, I., ZAPLETAL, M., TUČEK, P., VOŽENÍLEK, V. Zóny ohrožení lesů České republiky vymezené fuzzy modelováním a shlukovou analýzou. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 8, 9, 10. Soubor: 3 mapové listy, formát 1 000×700 mm, měřítko 1 : 500 000, 1 brožura, 36 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-4944-9


Publikaci je možné koupit na stránkách Vydavatelství UP:

Publikace ke stažení:

ADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin