Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů

M•A•P•S• Num. 17


  • Autor: Samec, P., Rychtecká, P., Kudělková, R., Zapletal, M., Barvíř, R., Voženílek, V., Vondráková, A. 
  • Rok vydání: 2020
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-5857-1

Lesní ekosystémy jsou ovlivňovány abiotickým růstovým prostředím půdy a atmosféry (prediktory) a živých složek dominantně zastoupených dřevinami (receptory). Prediktory mohou nabývat jak příznivých, tak i nepříznivých hodnot, přičemž nepříznivé hodnoty indikují predispozici ohrožující zdravotní stav lesa. Společný výskyt nepříznivých hodnot více prediktorů způsobuje postupné chřadnutí lesů. Pomocí map osmi klíčových prediktorů, rozlišených na klimatické a acidifikační, byly kartografickou typizací vymezeny oblasti potenciálu chřadnutí českých lesů.


Citace M·A·P·S· Num. 17
SAMEC, P., RYCHTECKÁ, P., KUDĚLKOVÁ, R., ZAPLETAL, M., BARVÍŘ, R., VOŽENÍLEK, V., VONDRÁKOVÁ, A. Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 17. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, 1 mapový list, měřítko 1 : 2 250 000. ISBN 978-80-244-5858-8


Citace mapového souboru
SAMEC, P., RYCHTECKÁ, P., KUDĚLKOVÁ, R., ZAPLETAL, M., BARVÍŘ, R., VOŽENÍLEK, V., VONDRÁKOVÁ, A. Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 17. Soubor: 1 mapový list, formát A0, měřítko 1 : 2 250 000, 1 brožura, 40 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5856-4. DOI: 10.5507/prf.20.24458564


Publikaci je možné koupit na stránkách Vydavatelství UP:

Publikace ke stažení:

GalerieADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin