Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů

M•A•P•S• Num. 17


  • Autor: Samec, P., Rychtecká, P., Kudělková, R., Zapletal, M., Barvíř, R., Voženílek, V., Vondráková, A. 
  • Rok vydání: 2020
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-5857-1

Lesní ekosystémy jsou ovlivňovány abiotickým růstovým prostředím půdy a atmosféry (prediktory) a živých složek dominantně zastoupených dřevinami (receptory). Prediktory mohou nabývat jak příznivých, tak i nepříznivých hodnot, přičemž nepříznivé hodnoty indikují predispozici ohrožující zdravotní stav lesa. Společný výskyt nepříznivých hodnot více prediktorů způsobuje postupné chřadnutí lesů. Pomocí map osmi klíčových prediktorů, rozlišených na klimatické a acidifikační, byly kartografickou typizací vymezeny oblasti potenciálu chřadnutí českých lesů.


SAMEC, Pavel et al. Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 40 stran. M.A.P.S. (Maps and atlas product series); num. 17. ISBN 978-80-244-5857-1.


Publikaci je možné koupit v plném rozlišení zde:

GalerieShortcuts

About
M.A.P.S.
Atlases
Publications
Projects
Events

ADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz