Atlas nářečí českého jazyka – krácení vokálů

M•A•P•S• Num. 18


  • Autor: Ireinová, M., Voženílek, V., Pospíšil, M., Koníček, J., Vondráková, A. 
  • Rok vydání: 2020
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244- 5846-5

Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů přibližuje čtenářům problematiku výzkumu krácení samohlásek v nářečích na území Česka. Je jedinečný svým vizuálním stylem analytických a syntetických nářečních map v nově sestaveném znakovém klíči. První oddíl atlasu obsahuje analytické nářeční mapy znázorňující krácení vokálů u 16 vybraných slov. Mapy zachycují prostorové rozložení hláskových variant v prvním, v některých případech i v jiném pádě. Druhý oddíl atlasu obsahuje syntetické nářeční mapy sestavené typizací a regionalizací z map v prvním oddíle. Mapy 6 typů a 13 regionů krácení vokálů představují vyvrcholení kartografické práce a přinášejí hodnotné dialektologické výsledky.


IREINOVÁ, Martina et al. Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 55 stran. M.A.P.S. (Maps and atlas product series); num. 18. ISBN 978-80-244-5846-5.


Publikaci je možné koupit v plném rozlišení zde:

Shortcuts

About
M.A.P.S.
Atlases
Publications
Projects
Events

ADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz