Atlas nářečí českého jazyka – krácení vokálů

M•A•P•S• Num. 18


  • Autor: Ireinová, M., Voženílek, V., Pospíšil, M., Koníček, J., Vondráková, A. 
  • Rok vydání: 2020
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244- 5846-5

Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů přibližuje čtenářům problematiku výzkumu krácení samohlásek v nářečích na území Česka. Je jedinečný svým vizuálním stylem analytických a syntetických nářečních map v nově sestaveném znakovém klíči. První oddíl atlasu obsahuje analytické nářeční mapy znázorňující krácení vokálů u 16 vybraných slov. Mapy zachycují prostorové rozložení hláskových variant v prvním, v některých případech i v jiném pádě. Druhý oddíl atlasu obsahuje syntetické nářeční mapy sestavené typizací a regionalizací z map v prvním oddíle. Mapy 6 typů a 13 regionů krácení vokálů představují vyvrcholení kartografické práce a přinášejí hodnotné dialektologické výsledky.


Stupňánek, B., Vondráková, A. Ústup dvojího l během 20. století. Měřítko 1 : 1 400 000 (4 mapy) a 1 : 2 500 000 (2 mapy). 70×100 cm. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Edice M·A·P·S· Num. 22, 1 s., 2022. ISBN 978-80-244-6160-1 (print), 978-80-244-6164-9 (iPDF). DOI: 10.5507/prf.22.24461601


Publikaci je možné koupit v plném rozlišení zde:

ADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz