Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu

M•A•P•S• Num. 19


  • Autor: Ireinová, M., Voženílek, V., Koníček, J., Kubeček, F., Tesař, Š., Přadková, P., Vondráková, A., Šipková, M., Komárková, Z.
  • Rok vydání: 2022
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-6244-8

Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu prezentuje nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé. Na 39 hlavních analytických nářečních mapách jsou na území českého národního jazyka znázorněny nářeční diference morfologické – územní rozšíření nářečních tvarů instrumentálu plurálu substantiv (31), adjektiv (1), zájmen (3) a číslovek (4). Pro zvýraznění podstaty mapovaných morfologických rozdílů a zpřehlednění map bylo vesměs odhlédnuto od hláskových obměn, jež nebyly provázány s instrumentálovými zakončeními. Informace o hláskových obměnách jednotlivých forem jsou obsaženy v doprovodných mapách hláskových obměn, díky nimž získá čtenář celkový územní obraz nářečních realizací instrumentálu plurálu sledovaného slova. Kromě nářečních map Atlas obsahuje odborné dialektologické komentáře, jež popisují územní rozšíření zachycených nářečních forem instrumentálu plurálu a vybraných hláskových obměn, jejich původ, vývoj, vztah ke spisovnému jazyku. Odborné výklady jsou doplněny nářečními ukázkami z Archivu lidového jazyka, uloženého v brněnském dialektologickém oddělení. Ukázky dokumentují užívání nářečních variant v konkrétních lokalitách či regionech.


Doporučená citace
IREINOVÁ, M., VOŽENÍLEK, V. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 19. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 104 s. ISBN 978-80-244-6244-8. DOI: 10.5507/prf.22.24462448


Úplná citace
IREINOVÁ, M., VOŽENÍLEK, V., KONÍČEK, J., KUBEČEK, F., TESAŘ, Š., PŘADKOVÁ, P., VONDRÁKOVÁ, A., ŠIPKOVÁ, M., KOMÁRKOVÁ, Z. Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 19. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 104 s. ISBN 978-80-244-6244-8. DOI: 10.5507/prf.22.24462448


Publikaci je možné koupit na stránkách Vydavatelství UP:

Publikace ke stažení:

ProhlížečkaADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin