Ústup dvojího L ve 20. století

M•A•P•S• Num. 22


  • Autor: Stupňánek, B., Vondráková, A.
  • Rok vydání: 2022
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-6164-9

Soubor Vybrané jevy hláskoslovného vývoje českých nářečí ve 20. století obsahuje tři samostatné mapy poskytující přehled o třech ustupujících jevech nářečního hláskosloví. Každá mapa sleduje hláskové změny, které se odehrály ve 20. století, z jiného hlediska: mapa Slezské asibilace v druhé polovině 20. století z hlediska synchronního, mapa Ústup dvojího l během 20. století z hlediska diachronního a mapa Výsledky vývoje tvrdého y ve 20. století z hlediska kombinovaného. První mapa tak ukazuje stav hláskového jevu v určitém časovém bodě, druhá mapa časové fáze jevu, třetí mapa vektory minulého a budoucího vývoje v daném časovém okamžiku. Mapy jsou založeny na sběru co největšího množství materiálu z výzkumů proběhlých v minulosti. Využívají dat obsažených explicitně i implicitně v dialektologických i nedialektologických zdrojích, publikovaných i dosud nepublikovaných. Doplňkově jsou zpracovány i mapy historických rekonstrukcí stavu nářečních jevů v různých fázích jejich vývoje. Jsou založeny na zdrojích ke staré a střední češtině i na nářečních reliktech. Text v mapových kompozicích i v doprovodné brožuře má metodický a vysvětlující charakter. Jsou zde prezentována i schémata tvorby datových vrstev znázorňující, jakým způsobem a odkud byla data získána a jak byla zpracována. V mapových kompozicích byly použity různé postupy mapování, na realizaci většiny z nich měl však významný podíl softwarový nástroj ProMAP, který byl vyvinut ve spolupráci dialektologů a geoinformatiků speciálně pro účel výpočtu pravděpodobných průběhů nářečních izoglos na základě libovolně rozmístěných bodových dat.


Citace M·A·P·S· Num. 22
Stupňánek, B., Vondráková, A. Ústup dvojího l během 20. století. Měřítko 1 : 1 400 000 (4 mapy) a 1 : 2 500 000 (2 mapy). 70×100 cm. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Edice M·A·P·S· Num. 22, 1 s., 2022. ISBN 978-80-244-6160-1 (print), 978-80-244-6164-9 (iPDF). DOI: 10.5507/prf.22.24461601


Citace mapového souboru
Stupňánek, B., Vondráková, A. Vybrané jevy hláskoslovného vývoje českých nářečí ve 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk Český AV ČR, 2022. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 20–22. 54 s. ISBN 978-80-244-6157-1 (print), 978-80-244-6161-8 (iPDF). DOI: 10.5507/prf.22.24461571


Publikace je již vyprodaná. Stáhnout si ji můžete v plném rozlišení zde:

Galerie



ADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin