Pomnožná jména v nářečích

M•A•P•S• Num. 23


  • Autor: Spinková, S., Vondráková, A.
  • Rok vydání: 2022
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-61649-4

Mapová kompozice Pomnožná jména v nářečích poskytuje přehled o územní distribuci dialektismů užívaných výhradně nebo převážně v množném čísle. Jejich výběr se řídil tím, aby reprezentovaly co možná nejvíce existujících deklinačních, příp. též slovotvorných typů. Výzkum doložil nářeční jevy, jako jsou kolísání gramatického rodu a čísla nebo přechody mezi morfologickými typy. První sada map je zaměřena na vybrané výrazy pro kalhoty, příp. spodky. Jednotlivé mapy prezentují jednak přechody mezi femininy a neutry (používání výrazů gatě, katě a gaťata, kaťata, kalhoty, nebo spodky), jednak územní distribuci jednotlivých slovotvorných typů mezi výrazy vzniklými univerbizací spojení buď plátěné kalhoty, nebo kožené kalhoty. Druhá sada map je zaměřena na názvy vybraných nemocí – tuberkulózy, spalniček a neštovic. Text v samotné mapě i v doprovodné brožuře má metodický a vysvětlující charakter. Použitý postup mapování vybraných nářečních jevů je svým přístupem unikátní, neboť pro výpočty byl na základě spolupráce dialektologů a geoinformatiků vytvořen speciální softwarový nástroj PROMAP. Mapy jsou názornou prezentací vybraných pomnožných jmen v českých nářečích.


Citace M·A·P·S· Num. 23
Spinková, S., Vondráková, A. Pomnožná jména v nářečích. Měřítko 1 : 1 600 000 (8 map). 841×1189 mm. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk Český AV ČR, Edice M·A·P·S· Num. 23, 1 s., 2022. ISBN 978-80-244-6167-0 (print), 978-80-244-6169-4 (iPDF). DOI: 10.5507/prf.22.24461670


Citace mapového souboru
Spinková, S., Vondráková, A. Pomnožná jména v nářečích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk Český AV ČR, 2022. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series) Num. 23. 44 s. ISBN 978-80-244-6166-3 (print), 978-80-244-6168-7 (iPDF). DOI: 10.5507/prf.22.24461663


Publikace je již vyprodaná. Stáhnout si ji můžete v plném rozlišení zde:

GalerieADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin