Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin

M•A•P•S• Num. 27


  • Autor: Ireinová, M., Voženílek, V., Koníček, J., Krch, T., Temer, Š., Přadková, P., Šipková, M., Komárková, Z., Kubeček, F., Vondráková, A., Kozlová, T., Šimečková, M., Žejdlík, J., Nétek, R.
  • Rok vydání: 2023
  • Jazyk: čeština (anglické summary)
  • ISBN: 978-80-244-6414-5

Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin je výstupem interdisciplinární spolupráce mezi odborníky z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a odborníků z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Atlas prezentuje nářeční materiál shromážděný celoúzemním výzkumem před více než padesáti lety, a to materiál již zpracovaný v Českém jazykovém atlase, ale i dosud nepublikovaný. Atlas prezentuje nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé. Na 35 hlavních analytických nářečních mapách je znázorněno prostorové rozšíření nářečních tvarů nominativu singuláru feminin. Na území českého národního jazyka jsou prezentovány nářeční formy 30 apelativ – vzor žena (6), růže (12), píseň (9) a kost (3) – a 5 toponym (Olomouc, Břeclav, Boleslav, Kuřim, Příbram). 


Citace M·A·P·S· Num. 27
IREINOVÁ, M., V. VOŽENÍLEK a kol. Atlas nářečí českého jazyka – nominativ singuláru feminin. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 27. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023. 108 s. ISBN 978-80-244-6414-5


Publikace ke stažení:

Galerie


ProhlížečkaADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin