Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv

M•A•P•S• Num. 26


  • Autor: Ireinová, M., Voženílek, V. a kol.
  • Rok vydání: 2022
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-6245-5

Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv je výstupem interdisciplinární spolupráce mezi odborníky z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a odborníků z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Atlas prezentuje nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé. Na hlavních analytických nářečních mapách jsou na území českého národního jazyka znázorněny nářeční diference morfologické. Doprovodné mapy hláskových obměn dokreslují celkový územní obraz sledovaného tvaru slova. Atlas obsahuje kromě nářečních map a stručných odborných dialektologických komentářů texty popisující reálie dřívějšího venkovského života, způsoby hospodaření a zvyky. Odborné výklady jsou doplněny bohatým nářečním materiálem, přičemž přístupnost širokým vrstvám zájemců o naše nářečí zajišťuje populární forma textů. Data z Dotazníku pro výzkum českých nářečí zpracovaná do tematických map oživují fotografie pořízené dialektology vesměs před půl stoletím během terénních výzkumů. Atmosféru doby, kdy byl nářeční materiál shromažďován, přibližují jak tváře tehdejších respondentů, tak i předměty, jež bývaly součástí jejich života.


Citace M·A·P·S· Num. 26
IREINOVÁ, M., VOŽENÍLEK, V. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 26. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 106 s. ISBN 978-80-244-6245-5


Publikaci je možné koupit na stránkách Vydavatelství UP:

Publikace ke stažení:

Galerie


ProhlížečkaADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin