Atlas voleb do Zastupitelstva olomouckého kraje 2000, 2004 a 2008

M•A•P•S• Num. 1


  • Autor: Voženílek, V., Šaradín, P., Demlová, N., Šťávová, Z., Brychtová, A., Ptáček, B.
  • Rok vydání: 2009
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-2300-5

V České republice se doposud uskutečnily volby do zastupitelstev krajů v letech 2000, 2004 a 2008. Řídily se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, některé podrobnosti upravovala vyhláška Ministerstva vnitra CR č. 152/2000 Sb. Společným úsilím tří odborných zaměření vznikl Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Statistické výsledky z krajských voleb poskytlo regionální pracoviště Českého statistického úřadu v Olomouci, geoinformatické zpracování a sestavení všech map provedla Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a odborný komentář je dílem politologů z Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na mapách platných hlasů, volební účasti, vítězných stran i výsledků jednotlivých stran jsou volby dokumentovány na úroveň obcí. Tento první atlas krajských voleb je názorným příkladem kartografické vizualizace prostorových aspektů výsledků voleb.


Citace M·A·P·S· Num. 1
VOŽENÍLEK, V., ŠARADÍN, P. a kol. Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004 a 2008. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 64 s. ISBN 978-80-244-2300-5


Publikaci je možné koupit na stránkách Vydavatelství UP:

Publikace ke stažení:

ProhlížečkaProhlizecka
ADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin