Vývoj města Olomouce
v letech 1930–2009
na základě analýzy
funkčních ploch

M•A•P•S• Num. 2


  • Autor: Burian, J., Zapletalová, Z., Brus, J., Svobodová, J., Hladišová, B., Vondráková, A.
  • Rok vydání: 2010
  • Jazyk: čeština, angličtina
  • ISBN: 978-80-244-2698-3

Čtyři mapy města Olomouce jsou výsledkem analýzy funkční prostorové struktury města podle územních plánů z let 1930, 1955, 1985 a 1999. Představují odlišný pohled na fungování města v jednotlivých obdobích, sílu politické moci
a v současné době i tlak nadnárodních a developerských projektů. Analýza prostorové struktury města Olomouce se neomezila pouze na souborný popis funkčních ploch a jejich utvářejících procesů, ale také formou syntézy hodnotí změny funkčních ploch v průběhu celého sledovaného období.


Citace M·A·P·S· Num. 2

BURIAN, J. a kol. Vývoj města Olomouce v letech 1930–2009: na základě analýzy funkčních ploch. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2698-3


Citace mapového souboru
BURIAN, J., ZAPLETALOVÁ, Z., BRUS, J., SVOBODOVÁ, J., HLADIŠOVÁ, B., VONDRÁKOVÁ, A. Vývoj města Olomouce v letech 1930–2009: na základě analýzy funkčních ploch. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 2. Soubor: 4 mapové listy, měřítka 1 : 35 000 a 1 : 50 000, 1 brožura, 16 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2698-3


Publikace je již vyprodaná. Stáhnout si ji můžete v plném rozlišení zde:

ADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin