Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice

M•A•P•S• Num. 24


  • Autor: Michalík, J., Voženílek, V., Baslerová, P., Sadílek, M., Vondráková, A.
  • Rok vydání: 2022
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-6291-2

Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice přináší nové pohledy na vývoj jednotlivých souvisejících ukazatelů. Mapuje tuto oblast vzdělávání a umožňuje sledovat její časovou i prostorovou proměnlivost. To může napomoci odborníkům ve školských poradenských zařízeních, školskému managementu, speciálním pedagogům i »běžným« učitelům ve všech druzích škol při vnímání zásadních aspektů ovlivňujících vzdělávání heterogenních skupin žáků s nejrůznějšími potřebami. Atlas mohou využít k tomu, aby se v měnících se podmínkách zorientovali a pochopili jejich příčiny a souvislosti. Obsah atlasu a přínos v něm předkládaných poznatků, včetně unikátní formy zpracování »suchých« statistických dat znázorněných v administrativních územích, může pozitivně ovlivnit i samotný proces vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Doporučená citace
MICHALÍK, J., VOŽENÍLEK, V. a kol. Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 24. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 176 s. ISBN 978-80-244-6291-2. DOI: 10.5507/pdf.22.24461991


Úplná citace
MICHALÍK, J., VOŽENÍLEK, V., BASLEROVÁ, P., SADÍLEK, M., VONDRÁKOVÁ, A. Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 24. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 176 s. ISBN 978-80-244-6291-2. DOI: 10.5507/pdf.22.24461991


Publikace je neprodejná. Stáhnout si ji můžete v plném rozlišení zde:

Galerie


ProhlížečkaADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin