Atlas vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice

M•A•P•S• Num. 25


  • Autor: Voženílek, V., Michalík, J., Sadílek, M., Baslerová, P., Vondráková, A.
  • Rok vydání: 2022
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-6235-6

Atlas vzdělávání, zaměstnanosti a sociálních služeb osob se zdravotním postižením v České republice analogicky s využitím stejné metody jako u předchozího Atlasu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice ukazuje rozhodující prvky veřejné podpory osobám se zdravotním postižením v uvedených oblastech vzdělávání, zaměstnanosti a sociálních služeb. Zaměřuje se na mapování rozhodujících institutů ovlivňujících ne/možnost přechodu osob z cílové skupiny ze světa vzdělávání do světa práce a do dalšího života.


Doporučená citace
VOŽENÍLEK, V., MICHALÍK, J. a kol. Atlas vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 25. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 152 s. ISBN 978-80-244-6235-6. DOI: 10.5507/pdf.22.24462356


Úplná citace
VOŽENÍLEK, V., MICHALÍK, J., SADÍLEK, M., BASLEROVÁ, P., VONDRÁKOVÁ, A., MAŠTALÍŘ, J. Atlas vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 25. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 152 s. ISBN 978-80-244-6235-6. DOI: 10.5507/pdf.22.24462356


Publikace je neprodejná. Stáhnout si ji můžete v plném rozlišení zde:

Galerie


ProhlížečkaADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin