Dopravní dostupnost Prahy - časová dostupnost v silniční a železniční síti v roce 2012

M•A•P•S• Num. 5


  • Autor: Hudeček, T., Žáková, Z., Blahník, P., Kufner, J., Vondráková, A.
  • Rok vydání: 2010
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-3239-7

Časová dopravní dostupnost města je geografická charakteristika vyjadřující čas potřebný pro přemístění z výchozího do cílového bodu (města). Způsob stanovení časové dostupnosti zahrnuje přepočet vzdáleností dílčích úseků dopravní sítě na jejich časovou náročnost a provedení síťové analýzy nad těmito údaji. Mapa znázorňuje změny dopravní dostupnosti Prahy v letech 1920 a 2012 a vyjadřuje zvětšení, resp. zmenšení časové náročnosti pohybu v silniční a železniční síti mezi lety 1920 a 2012. Změna dostupnosti souvisí především s vývojem infrastruktury a zároveň dokumentuje přibližování jednotlivých středisek v čase, resp. smršťování časoprostoru v průběhu let.


Citace M·A·P·S· Num. 5
HUDEČEK, T. a kol. Dopravní dostupnost Prahy: časová dostupnost v silniční a železniční síti v roce 2012. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 5. ISBN 978-80-244-3239-7


Citace mapového souboru
HUDEČEK, T., ŽÁKOVÁ, Z., BLAHNÍK, P., KUFNER, J., VONDRÁKOVÁ, A. Dopravní dostupnost Prahy: časová dostupnost v silniční a železniční síti v roce 2012. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 5. Soubor: 1 mapový list, měřítko 1 : 500 000 a 1 : 4 500 000, formát 1 000×700 mm, 1 brožura, 20 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3239-7


Publikaci je možné koupit na stránkách Vydavatelství UP:

Publikace ke stažení:

ADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin