Obce České republiky - příslušnost k venkovskému
a městskému prostoru
k 31. 12. 2010

M•A•P•S• Num. 4


  • Autor: Pászto, V., Brychtová, A., Sedoník, J., Kuprová, L., Marek, L., Tuček, P., Voženílek, V.
  • Rok vydání: 2012
  • Jazyk: čeština
  • ISBN: 978-80-244-3238-0

Unikátní tematická mapa znázorňuje výsledky moderních výpočetních metod použitých pro stanovení fuzzy charakteru příslušnosti obcí České republiky k venkovskému a městskému prostoru. Při použití fuzzy teorie množin pro reálnější vymezení obcí do uváděných typů, resp. k určení jejich míry příslušnosti do venkovského či městského prostoru, byla využita data Českého statistického úřadu. Pro každou obec Česka byl proveden výpočet, který výslednou hodnotou v rozmezí od 0 do 1 zařadil obec do plynulé fuzzy stupnice mezi čistě venkovský a městský typ.


Citace M·A·P·S· Num. 4
PÁSZTO, V., BRYCHTOVÁ, A. a kol. Obce České republiky: příslušnost k venkovskému a městskému prostoru k 31. 12. 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 4. ISBN 978-80-244-3238-0


Citace mapového souboru
PÁSZTO, V., BRYCHTOVÁ, A., SEDONÍK, J., KUPROVÁ, L., MAREK, L., TUČEK, P., VOŽENÍLEK, V. Obce České republiky: příslušnost k venkovskému a městskému prostoru k 31. 12. 2010. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 4. Soubor: 1 mapový list, měřítko 1 : 500 000, formát 1 000×700 mm, 1 brožura, 32 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3238-0


Publikaci je možné koupit na stránkách Vydavatelství UP:

Publikace ke stažení:

ADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin