Klimatické oblasti Česka: klasifikace podle Quitta

M•A•P•S• Num. 3


  • Autor: Květoň, V., Voženílek, V.
  • Rok vydání: 2011
  • Jazyk: čeština, angličtina
  • ISBN: 978-80-244-2813-0

Mapa s názvem „Klimatické oblasti Česka: klasifikace podle Quitta za období 1961–2000“ je tematicky zaměřena na vyjádření výsledků výzkumu klimatu mezi lety 1961 až 2001. Data pro zpracování analýz a sestavení map poskytl ČHMÚ, topografická data poskytla Univerzita Palackého v Olomouci. Odborné zpracování parametrů klimatologických charakteristik provedl RNDr. Vít Květoň, CSc., z Českého hydrometeorologického ústavu. Geoinformatické zpracování provedl Ing. Martin Stříž z ostravské pobočky ČHMÚ. Kompozici a znakový klíč navrhl prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., a tvorbu mapy realizovali Mgr. Alena Vondráková a Mgr. Aleš Vávra, všichni z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. První mapa Klimatických oblastí Česka podle Quittovy klasifikace byla zpracována na Geografickém ústavu ČSAV v Brně v roce 1975 v měřítku 1 : 500     000 z dat za období 1900–1950. V Atlasu podnebí Česka byla mapa sestavena v měřítku 1 : 1  000    000 na podkladě rastrových vrstev (s prostorovým rozlišením 500 metrů) digitálních map 14 klimatických charakteristik za období 1961–2000. Quittova klasifikace rozlišuje tři klimatické oblasti a 23 jednotek, z nichž se některé na některých realizacích klasifikace v Česku nevyskytují. Z celosvětového pohledu leží Česko v mírném teplotním pásmu s rovnoměrným rozložením srážek během roku. Převládající cirkulační poměry ve střední Evropě a orografické poměry našeho území podmiňují klima Česka, kdy teplejší a sušší regiony jsou typické pro nížinné oblasti a chladnější regiony pro podhorské a horské oblasti. Nížiny spadají do oblasti teplé, střední polohy do oblasti mírně teplé a vyšší polohy do oblasti chladné. Do teplé oblasti bylo v roce 2007 zařazeno 25 %, do mírně teplé 66 % a do chladné 9 % území Česka.  


Citace M·A·P·S· Num. 3
Voženílek, V., Květoň, V. Klimatické oblasti Česka: klasifikace podle Quitta za období 1961–2000. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 3. ISBN 978-80-86690-89-6


Citace mapového souboru
VOŽENÍLEK, V., KVĚTOŇ, V. Klimatické oblasti Česka: klasifikace podle Quitta za období 1961–2000. Edice M·A·P·S· (Map and Atlas Products Series), Num. 3. Soubor: 1 mapový list, měřítko 1 : 500 000 a 1 : 2 000 000, formát 1 000×700 mm, 1 brožura, 20 s. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-86690-89-6


Publikace je již vyprodaná. Stáhnout si ji můžete v plném rozlišení zde:

GalerieADdRESs
Department of Geoinformatics
Faculty of Science
Palacký University Olomouc
17. listopadu 50
779 00 Olomouc
Contact

tel.: +420 585 634 513
fax: +420 585 225 737
geoinformatics@upol.cz
www.geoinformatics.upol.cz

admin